Vyhľadávanie určených právnických osôb


Obchodné meno alebo názov prijímateľa
Sídlo prijímateľa (mesto)
IČOv tvare [nnnnnnnn]
SIDv tvare [nnn] alebo [nnnn]
Vyhľadávacie kritériá musia byť zadané s diakritikou.

 


print