Microsoft Industry Awards

Dňa 3.5.2012 spoločnosť Microsoft už po šiesty raz ocenila najlepšie zákaznícke riešenia svojich partnerov. ‘Microsoft Industry Awards‘ sa udeľujú za riešenia využívajúce inovatívne technológie spoločnosti Microsoft. 

Tento rok sa do 6 kategórií prihlásilo 14 partnerov s 21 zákazníckymi riešeniami. Medzi ocenenými bola aj Notárska komora SR (dodávateľ spoločnosť ATOS) v kategórii „Najinovatívnejšie riešenie s použitím Microsoft technológií“ za systém - Výpis z obchodného registra na pracoviskách notárov.

Ocenenia oficiálne odovzdal generálny riaditeľ Microsoft Slovakia Peter Čerešník. Cenu za Notársku komoru SR prebral Peter Varga a za spoločnosť ATOS Pavol Zárevúcky.


Cena Microsoft Industry Awards 2012


Tretí rad z pravej strany Pavol Zárevúcky (zástupca spoločnosti ATOS), Peter Varga (vedúci správca CIS - Notárska komora SR)