Dobrovoľná dražba s číslom zápisu 1938 a rokom zápisu 2019 nebola zaregistrovaná na žiadnom notárskom úrade po 1.1.2003, alebo už bola ukončená.

Výpis má informatívny charakter!
O vydanie úradného výpisu požiadajte ktorýkoľvek Notársky úrad v Slovenskej republike!

print