Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra dražieb (NCRdr)
(čiastočný)
_______________________________________________________________________________________________


Identifikátory dražby:


Označenie notára, ktorý registráciu vykonal: Mgr. Martin Výskok, notársky úrad v meste Partizánske
Spisová značka NCRdr: 5277/2018
Dátum a čas vykonania zápisu do NCRdr:17. 12. 2018 13:41:47
Druh registrácie:Oznámenie o dražbe
Dátum a čas ukončenia platnosti v NCRdr:15. 1. 2019 12:10:00


Dražobník:
Imagination, spol. s r.o. , ICO: 44150083 , Jilemnického 58/1714 , 95803 Partizánske, Partizánske, Slovenská republika


Navrhovateľ (-ia) dražby:
FINANC PARTNERS, s.r.o. , ICO: 36783323 , Jesenského 230/7 , 958 04  Partizánske, Partizánske, Slovenská republika
(záložný veriteľ)

Miesto:Jiřího Wolkera 1, 05801  Poprad, okres Poprad, Prešovský VÚC
Bližšie označenie miesta:Hotel Europa ****
Dátum a čas otvorenia dražby:24. 1. 2019 12:00:00
Druh dražby:Dobrovoľná
Opakovanie dražby:Prvá
Druh predmetu dražby:Byt
Cena predmetu dražby:62800 EUR  ( zistená cena )
Najnižšie podanie:62800 EUR
Minimalne prihodenie:200 EUR
Dražobná zábezpeka:5000 EUR


Vydražiteľ (-ia):
Poznámka:Notár, ktorý osvedčí priebeh dražby notárskou zápisnicou: Mgr. Martin Výskok, notár so sídlom v Partizánskom.

Listina:ZobraziťUverejnené listiny:

_______________________________________________________________________________________________


Výpis ku dňu: 16. 1. 2019 23:13:06


Súvisiace spisové značky:
NCRdr 114/2019,

CIS NK SR (Centrálny informačný systém Notárskej komory Slovenskej republiky) www.notar.sk

NCRdr (Notársky centrálny register dražieb)

Tento výpis je verejnou listinou.

Výpis má informatívny charakter!
O vydanie úradného výpisu požiadajte ktorýkoľvek Notársky úrad v Slovenskej republike!

print