Vyhľadávanie v registri dobrovoľných dražieb
Vyhľadávanie v registri dobrovoľných dražieb poskytuje informácie len o neukončených (aktuálnych) dražbách.
História ukončených (už neaktuálnych) dražieb sa zobrazuje maximálne s mesačnou platnosťou.
Vyhľadávanie podľa dražobníka

Právnická osoba / Fyzická osoba - podnikateľ

Obchodné meno
IČO
Právna forma
Vyhľadávacie kritériá musia byť zadané s diakritikou.

 
 


print