Overenie pravosti podpisu na listine
(Vyhľadávanie v tomto registri neslúži na hromadný odber dát!)

Poradové číslo / rok /číslo sa zadáva bez '0'
Priezvisko
Meno
Rodné číslov tvare nnnnnn/nnn
Vyhľadávacie kritériá musia byť zadané s diakritikou.

 
 
 


print