Vyhľadávanie určených právnických osôb


Obchodné meno alebo názov prijímateľa
Sídlo prijímateľa (mesto)
IČOUveďte 8, alebo 12 miestne identifikačné číslo organizácie.
Vyhľadávacie kritériá musia byť zadané s diakritikou.

 


print