K hľadanému záložnému právu číslo 14818 z roku 2010 už bola vykonaná registrácia výmazu záložného práva .

Výpis má informatívny charakter!
O vydanie úradného výpisu požiadajte ktorýkoľvek Notársky úrad v Slovenskej republike!

print