Úradný výpis
z Notárskeho centrálneho registra záložných práv (NCRzp)
(aktuálny čiastočný)
____________________________________________________________________________________


Identifikátory záložného práva:

Spisová značka NCRzp: 25656/2014
Dátum a čas vykonania zápisu do NCRzp:12. 12. 2014 10:00:48
Druh registrácie:Registrácia záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo zákona
Registráciu vykonal:JUDr. Alena Majerčiaková

Záložca (-ovia):
Emília  Gocálová , nar. 20. 4. 1949 0:00:00 , B.S.Timravy 950/11 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Vojtech   Vadkerty , nar. 4. 2. 1942 0:00:00 , Klemensova 14 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Augustína   Vadkertá , nar. 26. 8. 1941 0:00:00 , Klemensova 14 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Silvia  Padyšáková , nar. 19. 4. 1977 0:00:00 , Trnavská 15 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Bohuš  Barčiak , nar. 31. 7. 1972 0:00:00 , Dubová 3273/33 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Ernest   Goljan , nar. 21. 11. 1950 0:00:00 , B.S.Timravy 950/11 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Katarína  Ivančicová , nar. 26. 6. 1973 0:00:00 , Baničova 3392/31 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Mgr. Zuzana   Kollárová , nar. 1. 12. 1978 0:00:00 , Kempelenová 3404/35 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Ing. Dušan   Šukala , nar. 12. 10. 1956 0:00:00 , Dubová 3272/13 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
František   Troják , nar. 2. 10. 1965 0:00:00 , B.S.Timravy 950/11 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Eva  Trojáková , nar. 7. 1. 1967 0:00:00 , B.S.Timravy 950/11 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Michaela   Trojáková , nar. 23. 4. 1987 0:00:00 , B.S.Timravy 950/11 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Mgr. Jozefína  Kadašiová , nar. 24. 10. 1932 0:00:00 , B.S.Timravy 950/11 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Gabriela   Mahútová , nar. 10. 4. 1955 0:00:00 , Bôrická cesta 3047/107 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Mgr. Karol   Kadaši , nar. 26. 4. 1938 0:00:00 , B.S.Timravy 950/11 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Tatiana   Švábeková , nar. 22. 6. 1950 0:00:00 , Popradskáí 2/41 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Mgr. Jana   Trabalíková , nar. 29. 6. 1977 0:00:00 , Slnečná 166/24 ,  Námestovo, Námestovo, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Beata   Rychlá , nar. 11. 5. 1963 0:00:00 , B.S.Timravy 950/11 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
MUDr. Vladimír  Hrivík , nar. 5. 6. 1981 0:00:00 , B.S.Timravy 11/142 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Ing. Arch. Vladimír   Hrivík , nar. 22. 5. 1950 0:00:00 , B.S.Timravy 950/11 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
MUDr. Jana  Hrivíková , nar. 8. 1. 1951 0:00:00 , B.S.Timravy 950/11 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Jana   Repkovská , nar. 30. 5. 1969 0:00:00 , B.S.Timravy 950/11 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Dávid  Repkovský , nar. 9. 7. 1989 0:00:00 , Kempelenová 49 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Irena  Gažúrová , nar. 19. 10. 1958 0:00:00 , B.S.Timravy 950/11 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Bronislav  Barbořák , nar. 4. 9. 1974 0:00:00 , Severná 2808/25 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Diana  Barbořáková , nar. 6. 1. 1972 0:00:00 , Severná 2808/25 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Daniela  Krajčovičová , nar. 13. 7. 1973 0:00:00 , B.S.Timravy 11 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Eva   Vojvodová , nar. 3. 9. 1954 0:00:00 , Záhradná 534/46 ,  Strečno , Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Jozef  Biroš , nar. 18. 9. 1950 0:00:00 , B.S.Timravy 950/11 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Mária   Birošová , nar. 3. 1. 1957 0:00:00 , B.S.Timravy 950/11 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Vladimír  Kuderavý , nar. 3. 3. 1969 0:00:00 , B.S.Timravy 950/11 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Monika  Kuderavá , nar. 9. 1. 1974 0:00:00 , B.S.Timravy 950/11 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Anna   Novosadová , nar. 12. 10. 1946 0:00:00 , Tatranská 3109/6 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Anna   Ferková , nar. 20. 9. 1942 0:00:00 , B.S.Timravy 950/11 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Ing. Ján   Ferko , nar. 17. 4. 1938 0:00:00 , B.S.Timravy 950/11 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Ing. Róbert  Valašík , nar. 15. 11. 1974 0:00:00 , B.S.Timravy 950/11 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Ing. Antonín   Netrda , nar. 17. 2. 1952 0:00:00 , B.S.Timravy 950/11 ,  ŽIlina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Božena  Netrdová , nar. 18. 4. 1959 0:00:00 , B.S.Timravy 950/11 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Ing. Peter  Malcho , nar. 21. 9. 1982 0:00:00 , B.S.Timravy 950/11 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Monika   Malchová , nar. 27. 12. 1982 0:00:00 , B.S.Timravy 950/11 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Doc. Ing.  Ivan   Janoško  CSc. , nar. 5. 10. 1963 0:00:00 , Nábr. Za Hydrocentrálou 18 ,  Nitra , Nitra, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Roman  Barcík , nar. 14. 6. 1964 0:00:00 , B.S.Timravy 950/11 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Milan   Slezák , nar. 24. 7. 1965 0:00:00 , B.S.Timravy 950/11 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Ján  Petričko , nar. 29. 9. 1967 0:00:00 , B.S.Timravy 950/11 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Zuzana   Petričková , nar. 10. 8. 1981 0:00:00 , B.S.Timravy 950/11 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Matej  Uram , nar. 29. 1. 1984 0:00:00 , Ľudovíta Štúra 131/4 ,  Sliač, Zvolen, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Daniel   Škodroň , nar. 1. 5. 1960 0:00:00 , Nanterská 1680/17 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Eva  Škodroňová , nar. 25. 8. 1962 0:00:00 , Nanterská 1680/17 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Milan  Cintula , nar. 10. 10. 1971 0:00:00 , B.S.Timravy 950/12 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Dana   Cintulová , nar. 16. 10. 1974 0:00:00 , B.S.Timravy 950/12 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Božena   Maliarová , nar. 13. 2. 1958 0:00:00 , Ľubľanská 2982/8 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Miroslav   Bombek , nar. 4. 1. 1962 0:00:00 , B.S.Timravy 950/12 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Iveta   Bombeková , nar. 24. 4. 1964 0:00:00 , B.S.Timravy 950/12 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Jozef   Smatana , nar. 18. 3. 1931 0:00:00 , B.S.Timravy 950/12 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Etela   Smatanová , nar. 20. 8. 1935 0:00:00 , B.S.Timravy 950/12 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Jarmila  Škutová Václavíková , nar. 3. 9. 1959 0:00:00 , Nesluša 268 ,  Kysucké Nové Mesto , Kysucké Nové Mesto, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Ján  Škuta , nar. 3. 5. 1959 0:00:00 , Nesluša 268 ,  Kysucké Nové Mesto , Kysucké Nové Mesto, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Jozef   Baďura , nar. 22. 9. 1968 0:00:00 , Lipová 154/1 ,  Rajec , Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Katarína   Baďurová , nar. 24. 11. 1981 0:00:00 , Ďurčiná 244 ,  Ďurčiná , Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Ján  Filip , nar. 10. 11. 1960 0:00:00 , B.S.Timravy 950/12 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Drahomíra   Filipová , nar. 2. 1. 1962 0:00:00 , B.S.Timravy 950/12 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Veronika  Adamusová , nar. 17. 7. 1970 0:00:00 , B.S.Timravy 950/12 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Juraj   Kováč , nar. 30. 4. 1962 0:00:00 , B.S.Timravy 950/12 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Jana   Kováčová , nar. 15. 4. 1964 0:00:00 , B.S.Timravy 950/12 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Bibiána   Virdzeková , nar. 24. 11. 1968 0:00:00 , Popradská 4/19 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Marián  Danaj , nar. 24. 4. 1970 0:00:00 , B.S.Timravy 950/12 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Zdenka   Danajová , nar. 11. 11. 1967 0:00:00 , B.S.Timravy 950/12 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Martin  Svrček , nar. 21. 10. 1951 0:00:00 , B.S.Timravy 950/12 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Viera  Svrčková , nar. 17. 12. 1956 0:00:00 , B.S.Timravy 950/12 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
František   Trnavský , nar. 29. 10. 1963 0:00:00 , Lipt.Peter 255 ,  Liptovský Hrádok , Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Miroslav   Kobolka , nar. 27. 12. 1958 0:00:00 , B.S.Timravy 950/12 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Kristína   Kobolková , nar. 30. 1. 1962 0:00:00 , B.S.Timravy 950/12 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Jozef   Jaráb , nar. 23. 8. 1947 0:00:00 , B.S.Timravy 950/12 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Magdaléna  Jarábová , nar. 25. 9. 1951 0:00:00 , B.S.Timravy 950/12 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Ing. Jiří   Dudáček   PhD. , nar. 13. 5. 1977 0:00:00 , M.R.Štefánika 910/49 ,  Detva , Detva, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Beáta   Gjablová , nar. 19. 4. 1975 0:00:00 , B.S.Timravy 950/12 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Ing. Dušan   Janura , nar. 16. 11. 1961 0:00:00 , Osiková 2 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Mária  Cypperová , nar. 18. 3. 1949 0:00:00 , B.S.Timravy 950/13 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Rudolf  Macek , nar. 20. 2. 1963 0:00:00 , B.S.Timravy 950/13 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Jana  Maceková , nar. 13. 2. 1965 0:00:00 , B.S.Timravy 950/13 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Božena   Dovicinová , nar. 9. 9. 1953 0:00:00 , Javorová 10/54 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Martin   Karas , nar. 9. 8. 1967 0:00:00 , B.S.Timravy 950/13 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Martina  Vašková , nar. 1. 6. 1979 0:00:00 , B.S.Timravy 950/13 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Radko   Moravčík , nar. 1. 6. 1975 0:00:00 , Dolná Trnovská 544/110 ,  Žilina-Trnové, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Alena   Moravčíková , nar. 23. 5. 1978 0:00:00 , Dolná Trnovská 544/110 ,  Žilina - Trnové, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Ján   Baláž , nar. 25. 11. 1940 0:00:00 , B.S.Timravy 950/13 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Viola   Balážová , nar. 18. 2. 1942 0:00:00 , B.S.Timravy 950/13 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Danka   Šošková , nar. 18. 2. 1972 0:00:00 , Zvolenská 2 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Mária   Paštrnáková , nar. 20. 5. 1947 0:00:00 , B.S.Timravy 950/13 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Blanka   Puškárová , nar. 25. 11. 1960 0:00:00 , 9.Mája 243/4 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Štefan   Malík , nar. 25. 12. 1950 0:00:00 , B.S.Timravy 950/13 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Anna   Malíková , nar. 13. 2. 1952 0:00:00 , B.S.Timravy 950/13 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Ing. Anna   Bieleschová , nar. 4. 4. 1943 0:00:00 , Platanová 25 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Edita   Macová , nar. 23. 11. 1949 0:00:00 , Nanterská 1682/4 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Ľubomír   Gabriel , nar. 9. 2. 1952 0:00:00 , B.S.Timravy 950/13 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Anna  Gabrielová , nar. 19. 2. 1955 0:00:00 , B.S.Timravy 950/13 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Filomena   Adamčíková , nar. 1. 1. 1937 0:00:00 , B.S.Timravy 950/13 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Ivana   Martinická , nar. 13. 12. 1974 0:00:00 , B.S.Timravy 950/13 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Vladimír   Prášil , nar. 4. 8. 1974 0:00:00 , B.S.Timravy 950/13 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Dušan   Šutek , nar. 16. 4. 1950 0:00:00 , Popradská 2946/3 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Petronela   Šuteková , nar. 23. 10. 1951 0:00:00 , Popradská 2946/3 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Ivan   Viktorín , nar. 9. 1. 1989 0:00:00 , B.S.Timravy 950/13 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Ján   Mitro , nar. 26. 11. 2008 0:00:00 , B.S.Timravy 950/13 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Silvia   Tučeková , nar. 12. 1. 1978 0:00:00 , Černovská 7/157 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Karel   Roubal , nar. 15. 2. 1951 0:00:00 , Platanova 3286/26 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Miroslav   Blažek , nar. 29. 2. 1968 0:00:00 , B.S.Timravy 950/13 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Jarmila   Blažeková , nar. 8. 2. 1969 0:00:00 , B.S.Timravy 950/13 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Anna   Maceková , nar. 8. 2. 1950 0:00:00 , B.S.Timravy 950/13 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Ján  Janec , nar. 1. 1. 1947 0:00:00 , B.S.Timravy 950/13 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Magdaléna   Jancová , nar. 7. 9. 1949 0:00:00 , B.S.Timravy 950/13 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Ľudmila   Velechovská , nar. 11. 1. 1953 0:00:00 , B.S.Timravy 950/13 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Adolf  Vajčovec , nar. 31. 10. 1963 0:00:00 , B.S.Timravy 950/13 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Iveta   Vajčovcová , nar. 30. 4. 1966 0:00:00 , B.S.Timravy 950/13 ,  Žilina , Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Jozef  Šoška , nar. 30. 3. 1950 0:00:00 , B.S.Timravy 950/13 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Marta   Šošková , nar. 10. 6. 1953 0:00:00 , B.S.Timravy 950/13 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Jozef  Tomašec , nar. 24. 4. 1960 0:00:00 , B.S.Timravy 950/13 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Anna  Tomašcová , nar. 21. 3. 1951 0:00:00 , B.S.Timravy 950/13 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Peter  Gápa , nar. 4. 1. 1963 0:00:00 , B.S.Timravy 950/13 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Kamila   Gápová , nar. 6. 4. 1959 0:00:00 , B.S.Timravy 950/13 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Magdaléna   Šimková , nar. 4. 10. 1943 0:00:00 , B.S.Timravy 950/13 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Juraj   Šichta , nar. 27. 4. 1965 0:00:00 , B.S.Timravy 950/14 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Róbert  Kajsík , nar. 11. 12. 1979 0:00:00 , Lipňová 10/4 ,  Žilina-Mojšová Lúčka , Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Hedviga   Kajsíková , nar. 3. 5. 1982 0:00:00 , Lipňová 10/4 ,  Žilina-Mojšová Lúčka , Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Radoslav   Rek , nar. 30. 3. 1972 0:00:00 , B.S.Timravy 950/14 ,  Žilina , Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Irena   Radolcová , nar. 17. 4. 1945 0:00:00 , B.S.Timravy 950/14 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Jindřich  Šemík , nar. 20. 6. 1926 0:00:00 , B.S.Timravy 950/14 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Božena   Šemíková , nar. 12. 7. 1929 0:00:00 , B.S.Timravy 950/14 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Júlia   Zajacová , nar. 15. 11. 1954 0:00:00 , B.S.Timravy 950/14 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Milan   Zajac , nar. 9. 12. 1978 0:00:00 , Smreková 3090/1 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Jozef   Zajac , nar. 9. 7. 1977 0:00:00 , Smreková 3090/1 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Jana   Franeková , nar. 13. 2. 1964 0:00:00 , B.S.Timravy 950/14 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
František   Košút , nar. 25. 7. 1958 0:00:00 , B.S.Timravy 950/14 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Vladimír  Vlček , nar. 1. 2. 1956 0:00:00 , B.S.Timravy 950/14 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Helena   Vlčková , nar. 9. 12. 1957 0:00:00 , B.S.Timravy 950/14 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Berta   Hunčáková , nar. 11. 4. 1952 0:00:00 , B.S.Timravy 950/14 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Štefan  Melo , nar. 20. 8. 1947 0:00:00 , B.S.Timravy 950/14 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Ľudmila   Melová , nar. 5. 7. 1949 0:00:00 , B.S.Timravy 950/14 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Ladislav   Žilčák , nar. 28. 8. 1953 0:00:00 , B.S.Timravy 950/14 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Irena   Žilčáková , nar. 23. 1. 1953 0:00:00 , B.S.Timravy 950/14 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Miroslav  Mihálik , nar. 5. 7. 1960 0:00:00 , B.S.Timravy 950/14 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Božena   Martinková , nar. 4. 8. 1956 0:00:00 , B.S.Timravy 950/14 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Mária  Kačírková , nar. 6. 1. 1955 0:00:00 , Černovská 1670/11 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Mgr. Štefánia  Endersová , nar. 23. 11. 1946 0:00:00 , B.S.Timravy 950/14 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Ing. Jakub  Šico , nar. 29. 12. 1985 0:00:00 , Pri Rajčianke 2905/53 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Bc. Natália  Náglová , nar. 30. 6. 1988 0:00:00 , Ľubľanská 1678/1 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Miloš   Haviar , nar. 17. 8. 1973 0:00:00 , Nanterská 1681/11 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Ing. Marián  Martinický , nar. 18. 7. 1972 0:00:00 , B.S.Timravy 950/13 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Ing. Roman  Mitro , nar. 31. 5. 1970 0:00:00 , B.S.Timravy 950/13 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Ing. Peter  Pobeha , nar. 1. 12. 1964 0:00:00 , B.S.Timravy 950/13 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Jana   Pobehová , nar. 10. 8. 1973 0:00:00 , B.S.Timravy 950/13 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Ing. Miroslava   Šichtová , nar. 27. 1. 1964 0:00:00 , B.S.Timravy 950/14 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Margaréta   Zajacová , nar. 31. 1. 1989 0:00:00 , B.S.Timravy 950/1 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
MUDr. Ingrid   Šúleková , nar. 23. 10. 1971 0:00:00 , B.S.Timravy 950/14 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Zdenko   Hričovský , nar. 11. 8. 1976 0:00:00 , B.S.Timravy 950/14 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Gabriela   Damašková , nar. 3. 8. 1972 0:00:00 , Riečna 526/53 ,  Žilina-Bánová, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Lýdia  Bizíková , nar. 17. 6. 1953 0:00:00 , B.S.Timravy 950/12 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Marta   Palková , nar. 21. 3. 1947 0:00:00 , B.S.Timravy 950/12 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Ľubomír   Podešva , nar. 26. 6. 1955 0:00:00 , B.S.Timravy 950/14 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Vlasta   Podešvová , nar. 22. 6. 1955 0:00:00 , B.S.Timravy 950/14 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Ivan  Kapušanský , nar. 8. 4. 1963 0:00:00 , B.S.Timravy 950/14 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Viera  Kapušanská , nar. 6. 6. 1970 0:00:00 , B.S.Timravy 950/14 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Milan   Smetana , nar. 22. 3. 1950 0:00:00 , Dobšinského 1605/1 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Jarmila  Smetanová , nar. 17. 4. 1952 0:00:00 , Dobšinského 1605/1 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Miroslav  Harvančík , nar. 15. 9. 1947 0:00:00 , B.S.Timravy 950/14 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Emília  Harvančíková , nar. 29. 11. 1953 0:00:00 , B.S.Timravy 950/14 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Richard  Segľa , nar. 24. 1. 1978 0:00:00 , Železničná 1 ,  Sučany , Martin, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Gabriela  Tkáčová , nar. 20. 5. 1976 0:00:00 , Mierová 7 ,  Sučany , Martin, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Ing. Libor  Palička , nar. 19. 4. 1943 0:00:00 , Pittsburgská 1672/5 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Milan   Štibraný , nar. 21. 6. 1949 0:00:00 , B.S.Timravy 950/14 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Mária   Štibraná , nar. 31. 7. 1951 0:00:00 , B.S.Timravy 950/14 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Daniela  Hnátová , nar. 9. 4. 1954 0:00:00 , B.S.Timravy 950/14 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Martin  Hnát , nar. 18. 12. 1974 0:00:00 , Zvolenská 1777/7 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Peter  Hnát , nar. 24. 6. 1976 0:00:00 , Platanová 3228/17 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Xiong Zhou  Yue , nar. 10. 2. 1966 0:00:00 , Rudina 358 ,  Rudina , Kysucké Nové Mesto, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Silvia   Michálková , nar. 21. 1. 1977 0:00:00 , Murgašova 995 ,  Kysucké Nové Mesto , Kysucké Nové Mesto, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Darina   Horničáková , nar. 6. 11. 1954 0:00:00 , B.S.Timravy 950/14 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Ing. Albin   Bolibruch , nar. 15. 8. 1963 0:00:00 , B.S.Timravy 950/15 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Ing. Dana   Bolibruchová , nar. 19. 2. 1964 0:00:00 , B.S.Timravy 950/15 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Ladislav  Jarina , nar. 19. 11. 1938 0:00:00 , B.S.Timravy 950/15 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Róbert  Jarina , nar. 27. 6. 1980 0:00:00 , B.S.Timravy 950/15 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Martin   Šplhák , nar. 20. 5. 1976 0:00:00 , Clementisova 1035/15 ,  Kysucké Nové Mesto , Kysucké Nové Mesto, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Juraj   Froľa , nar. 11. 11. 1976 0:00:00 , B.S.Timravy 950/15 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Ing. Ivan   Vyšný , nar. 18. 2. 1953 0:00:00 , B.S.Timravy 950/15 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Anna   Vyšná , nar. 15. 5. 1953 0:00:00 , B.S.Timravy 950/15 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Ing. Dušan   Grich , nar. 7. 2. 1943 0:00:00 , Alexandra Rudnaya 2489/40 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Milan  Matejčík , nar. 18. 10. 1972 0:00:00 , B.S.Timravy 950/15 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Anna  Matejčíková , nar. 6. 2. 1975 0:00:00 , B.S.Timravy 950/15 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Ing. Helena  Janíková , nar. 7. 4. 1952 0:00:00 , B.S.Timravy 950/15 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Stanislav  Mravec , nar. 1. 5. 1946 0:00:00 , B.S.Timravy 950/15 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Viktor   Trnka , nar. 13. 3. 1952 0:00:00 , B.S.Timravy 8/949 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Katarína   Trnková , nar. 31. 3. 1955 0:00:00 , B.S.Timravy 8/949 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Viliam   Vadovič , nar. 7. 11. 1984 0:00:00 , Krasková 2512/25 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Ing. Jozef   Šlosár , nar. 23. 2. 1942 0:00:00 , B.S.Timravy 950/15 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Mária   Šlosárová , nar. 19. 7. 1949 0:00:00 , B.S.Timravy 950/15 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Mária   Pekárová , nar. 10. 4. 1946 0:00:00 , B.S.Timravy 950/15 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Ing. Soňa   Stránska , nar. 20. 6. 1984 0:00:00 , Piešťanská 7/34 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Ing. Vladimír   Horník , nar. 7. 10. 1968 0:00:00 , Zvolenská 1779/16 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Eva   Horníková , nar. 30. 8. 1973 0:00:00 , Zvolenská 1779/16 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Janka   Gregorová , nar. 22. 4. 1973 0:00:00 , Dobšinského 1605/2 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Róbert  Ďurajka , nar. 8. 1. 1975 0:00:00 , Jaseňová 3215/5 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Roman  Stanislav , nar. 14. 6. 1973 0:00:00 , Berlínska 1679/3 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Marta   Stanislavová , nar. 21. 9. 1984 0:00:00 , Severná 2810/33 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Aneta   Vlčeková , nar. 12. 2. 1975 0:00:00 , B.S.Timravy 950/15 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Anna   Mescharová , nar. 11. 11. 1956 0:00:00 , Gaštanová 3087/39 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Pavol   Pilat , nar. 1. 7. 1950 0:00:00 , B.S.Timravy 950/15 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Daniela   Pilatová , nar. 26. 9. 1955 0:00:00 , B.S.Timravy 950/15 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
František   Čičkán , nar. 8. 5. 1951 0:00:00 , B.S.Timravy 950/15 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Ľudmila   Čičkánová , nar. 2. 12. 1951 0:00:00 , B.S.Timravy 950/15 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Peter  Bátor , nar. 27. 10. 1980 0:00:00 , Fatranská 3101/12 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Miroslav   Babčaník , nar. 22. 9. 1951 0:00:00 , B.S.Timravy 950/15 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Alžbeta   Babčaníková , nar. 3. 6. 1952 0:00:00 , B.S.Timravy 950/15 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Ing. Martina   Školová , nar. 27. 12. 1978 0:00:00 , B.S.Timravy 950/15 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Ing. Marián   Škola , nar. 8. 1. 1974 0:00:00 , B.S.Timravy 950/15 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Vladimír   Brezáni , nar. 24. 2. 1969 0:00:00 , M.R.Štefánika 830/4 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Štefan   Kubala , nar. 3. 4. 1963 0:00:00 , B.S.Timravy 950/15 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Daniela   Kubalová , nar. 8. 5. 1963 0:00:00 , B.S.Timravy 950/15 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Veronika   Janurová , nar. 12. 2. 1983 0:00:00 , Na Pleš 345/17 ,  Lietavská Lúčka , Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Mesto Žilina , ICO: 00321796 , Námestie obetí komunizmu 1 , 01131 Žilina, Žilina, SR
(je aj záložný dlžník)
MVDr. Juraj   Rudinský , nar. 22. 2. 1967 0:00:00 , Block, Flat A, Genial the Top, Tsing Lung Tau, 20 ,  Hong Kong, Čínska ľudová republika
(je aj záložný dlžník)
Bc.  Milan   Boršč , nar. 19. 10. 1980 0:00:00 , Zvolenská 4014/31 ,  Martin, Martin, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Ing. Roman   Kružliak , nar. 14. 5. 1979 0:00:00 , M.R.Štefánika 846/65 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Dušan  Trstenský , nar. 6. 1. 1975 0:00:00 , Tatranská 3110/12 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Valéria  Zajacová , nar. 28. 12. 1955 0:00:00 , Piešťanská 2991/6 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Ing. Rastislav  Boďa , nar. 5. 12. 1970 0:00:00 , Partizánska 415/6 ,  Turčianske Teplice , Turčianske Teplice, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Ivana  Hlucháňová , nar. 2. 8. 1956 0:00:00 , B.S.Timravy 950/12 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Ing. Rudolf  Palko , nar. 14. 2. 1945 0:00:00 , B.S.Timravy 950/12 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Ondrej  Celerík , nar. 20. 11. 1953 0:00:00 , B.S.Timravy 950/12 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Viera  Celeríková , nar. 27. 10. 1955 0:00:00 , B.S.Timravy 950/12 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Gabriel  Macúš , nar. 21. 2. 1943 0:00:00 , B.S.Timravy 950/12 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Oľga  Macúšová , nar. 24. 9. 1951 0:00:00 , B.S.Timravy 950/12 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Ing. Maroš  Kopernický , nar. 24. 4. 1975 0:00:00 , Nábrežná 96/14 ,  Nová Baňa, Žarnovica, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Ing. Silvia  Macháčeková , nar. 5. 10. 1976 0:00:00 , Podzámksa 9 ,  Hlohovec, Hlohovec, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Emília  Michelová , nar. 22. 2. 1966 0:00:00 , B.S.Timravy 950/12 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Karel  Polák , nar. 31. 8. 1954 0:00:00 , B.S.Timravy 950/12 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Milada  Poláková , nar. 11. 8. 1955 0:00:00 , B.S.Timravy 950/12 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Iveta  Kokavcová , nar. 10. 7. 1961 0:00:00 , B.S.Timravy 950/12 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Eugen  Hládek , nar. 28. 6. 1970 0:00:00 , B.S.Timravy 950/12 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Katarína  Hládeková , nar. 27. 12. 1971 0:00:00 , B.S.Timravy 950/12 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Beáta  Slováková , nar. 6. 3. 1969 0:00:00 , B.S.Timravy 950/12 ,  Žilina, Žilina, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)
Martin  Kokles , nar. 15. 4. 1981 0:00:00 , Zákamenné 708 ,  Námestovo, Námestovo, Slovenská republika
(je aj záložný dlžník)

Záložný (-í) dlžník (-ci):

Veriteľ (-ia):

Štátny fond rozvoja bývania , ICO: 31749542 , Lamačská cesta č. 8 , 83304 Bratislava 37, Bratislava III, Slovenská republika


Pohľadávka (-y):

Hodnota:0 EUR
Najvyššia hodnota istiny:340620 EUR
Druh: Peňažná
Dátum splatnosti: 
Lehota splatnosti: neurčená
Špecifikácia:
Pre účely Záložnej zmluvy, pojem Zabezpečená pohľadávka znamená všetky pohľadávky Záložného veriteľa ako Veriteľa voči Záložcovi, najmä pohľadávky na splatenie istiny úveru, úrokov z úveru a iného príslušenstva, úhrada nákladov vzniknutých v súvislosti s výkonom záložného práva, pohľadávka, ktorá vznikne Záložnému veriteľovi ako Veriteľovi po prípadnom odstúpení od Zmluvy o poskytnutí podpory vo forme úveru číslo: 511/744/2014 zo dňa 11.11.2014 /ďalej len „úverová zmluva“/ uzavretej medzi Záložným veriteľom ako Veriteľom a Záložcom ako Dlžníkom, resp. zmene úverovej zmluvy. Najvyššia hodnota pohľadávky je hodnota úveru v zmysle úverovej zmluvy, t.j. 340.620,-- €.


Záloh (-y):

Kategória:Súbor práv
Mena:bez udania meny
Výška zálohu:
Popis:
Pre účely ZMLUVY O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FONDU PREVÁDZKY, ÚDRŽBY A OPRÁV zo dňa 21.11.2014 (ďalej len Záložná zmuva) uzavretej medzi Záložným veriteľom a Záložcom (Záložcom sú vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu v Žiline, ul. B.S.Timravy 950) v zastúpení správcom bytového domu č.s. 950 v kat. úz. Žilina - spoločnosťou BYTTERM, a.s., so sídlom Saleziánska 4, Žilina, IČO: 31584705 (ďalej len Správca) pojem Záloh znamená všetky súčasné ako aj budúce pohľadávky /vrátane ich príslušenstva/ na výplatu z nižšie uvedeného účtu Fondu prevádzky, údržby a opráv. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že Záložné právo sa zriaďuje k súčasným a budúcim pohľadávkam do fondu prevádzky, údržby a opráv voči všetkým vlastníkom bytov a nebytových priestorov v bytovom dome č. s. 950 v kat. úz. Žilina (ďalej tiež „Poddlžníci“) na zabezpečenie pohľadávky Záložného veriteľa. Záložca je výhradným veriteľom pohľadávok do fondu prevádzky, údržby a opráv voči Poddlžníkom, ktorých hodnota tvorí spolu: - súčasné pohľadávky 1.695,40 € - budúce pohľadávky/mesačne 5.108,53 € Záložca týmto zriaďuje záložné právo k Zálohu vrátane príslušenstva v prospech Záložného veriteľa a Záložný veriteľ toto záložné právo prijíma. Špecifikácia Fondu prevádzky, údržby a opráv: Fond prevádzky, údržby a opráv je tvorený na účet v peňažnom ústave : Prima banka Slovensko a.s., SLSP, a.s. Názov účtu : Vlastníci bytov bytového domu č. 950 Číslo účtu :0222858010/5600, 5034886164/0900 Bytový dom na ulici B.S.Timravy v Žiline, vedený na LV č. 5623 katastrálne územie Žilina, súpisné číslo 950 na parcele CKN č. 7732. List vlastníctva č. 5623 /nie starší ako jeden mesiac/ tvorí Prílohu č. 1 Záložnej zmluvy. Stav peňažných prostriedkov na vyšie uvedenom účte:163 908,05 €. Potvrdenie z banky o stave peňažných prostriedkov na bankovom účte tvorí Prílohu č. 2 Záložnej zmluvy. Popis Zálohu je podrobne špecifikovaný v Čl. III. Záložnej zmluvy.
Dátum začatia výkonu zp:
Spôsob výkonu zp:
upravený v Čl. V. Záložnej zmluvy


Súvisiace spisové značky:

Poznámka:

____________________________________________________________________________________


Výpis ku dňu: 20. 2. 2019 8:04:57


Za správnosť:

 

CIS NK SR (Centrálny informačný systém Notárskej komory Slovenskej republiky)

NCRzp (Notársky centrálny register záložných práv)

Tento výpis je verejnou listinou.

Výpis má informatívny charakter!
O vydanie úradného výpisu požiadajte ktorýkoľvek Notársky úrad v Slovenskej republike!

print