K hľadanému záložnému právu číslo 2997 z roku 2016 už bola vykonaná registrácia výmazu záložného práva .

Výpis má informatívny charakter!
O vydanie úradného výpisu požiadajte ktorýkoľvek Notársky úrad v Slovenskej republike!

print