Poplatky za notárske úkony

Notári na celom území SR účtujú za ten ktorý notársky úkon rovnakú odmenu, pretože výška odmeny notára je stanovená Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR o odmenách a náhradách notárov č. 31/93 Zb. v znení neskorších noviel. Keďže na notárov štát delegoval  výkon verejnej moci, nemôžu si vzájomne konkurovať rozdielnou výškou odmeny za taký istý notársky úkon, nakoľko jediná prípustná  konkurencia medzi notármi je v kvalitnom výkone ich činnosti.

Vyhláška o odmenách a náhradách notárov
Vyhláška o odmene Notárskej komory SR
Sadzobník Centrálneho informačného systému   
Náhrada Hotových výdavkov CIS