Semináre Európskej notárskej siete

Minimalizovať
Rada notárstiev Európskej únie (CNUE) prostredníctvom Európskej notárskej siete (RNE - ENN ) organizuje semináre o notárskej praxi v rámci projektu, ktorý spolufinancuje Európska komisia v rámci dotačného programu JUST / 2014 / JCOO / OG / NE14 / 6451.

Cieľom projektu je priamo prepojiť notárov v cezhraničných regiónoch Európy a uľahčiť konkrétnym a interaktívnym spôsobom výmenu právnych informácií, poznatkov a osvedčených postupov týkajúcich sa vnútroštátnych právnych predpisov, postupov a dokumentov, ktoré sa často využívajú v notárskej činnosti. Semináre budú mať formu diskusnej platformy, u ktorej sa predpokladá aktívna účasť všetkých zainteresovaných. V priebehu všetkých seminárov bude zabezpečené simultánne tlmočenie do všetkých jazykov zúčastnených krajín.  

Jeden z týchto seminárov sa uskutoční  aj v Bratislave (21. októbra 2014) a v Brne (24. októbra 2014). Účasť na seminároch je obmedzená na 5 notárov  z každej krajiny. Podrobný program nájdete v nižšie uvedených odkazoch. Účastníkom budú preplatené náklady na dopravu do/z miesta konania. V prípade záujmu o účasť prosím kontaktujte Mgr. Tomáša Gardona, najneskôr do 15. 10. 2014:  tomas.gardon@notar.sk 

O záveroch seminárov budete informovaní v časopise Ars notaria. 

Prílohy:

Program seminára Brno

Program seminára Bratislava