Odmena notára

Odmenu notára stanovuje jednotne pre všetkých notárov štát prostredníctvom  Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR  O odmenách a náhradách notárov, číslo 31/93 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorej prílohou je sadzobník

Vyhláška o odmenách a náhradách notárov
Vyhláška o odmene Notárskej komory SR
Sadzobník Centrálneho informačného systému   
Náhrada Hotových výdavkov CIS