Vzdelávacia komisia

 

 

Vzdelávacia komisia Notárskej komory Slovenskej republiky v súlade s § 4 Skúšobného poriadku Notárskej komory Slovenskej republiky (ďalej len "Skúšobný poriadok"), v y h l a s u j e termín konania

základného kurzu pre notárskych koncipientov:

30.09. - 02.10.2020

- Vyhlásenie + prihláška

 

 

Vzdelávacia komisia Notárskej komory Slovenskej republiky v súlade s § 4 Skúšobného poriadku Notárskej komory Slovenskej republiky (ďalej len "Skúšobný poriadok"), v y h l a s u j e  termín konania

zdokonaľovacieho kurzu pre notárskych koncipientov:  

03. - 05.11.2020

- Vyhlásenie + prihláška

 

 

Vzdelávacia komisia Notárskej komory Slovenskej republiky v súlade s § 8 ods. 2 Skúšobného poriadku Notárskej komory Slovenskej republiky (ďalej len "Skúšobný poriadok"),

 

v y h l a s u j e

termín konania notárskej skúšky:


 
30. november 2020 - p í s o m n á   č a s ť
09. - 11. december 2020 - ú s t n a   č a s ť 

- Vyhlásenie + prihláška