Vzdelávacia komisia

PNK svojim Uznesením č. 295/2020 dňa 07. apríla 2020 rozhodlo, že vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii v SR a prijatým opatreniam na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19, sa termíny základného kurzu notárskych koncipientov, zdokonaľovacieho kurzu notárskych koncipientov a notárskej skúšky odkladajú na neurčito. Prihlásení účastníci na kurzy notárskych koncipientov a na notársku skúšku budú o nových termínoch informovaní prostredníctvom webstránky Notárskej komory SR www.notar.sk.  

 

Vzdelávacia komisia Notárskej komory Slovenskej republiky v súlade s § 4 Skúšobného poriadku Notárskej komory Slovenskej republiky (ďalej len "Skúšobný poriadok"), v y h l a s u j e termín konania

základného kurzu pre notárskych koncipientov:

20. - 22. apríl 2020


- Vyhlásenie + prihláška

ZÁKLADNÝ KURZ KONCIPIENTOV 20. - 22. apríl 2020
1. Franková Kristína Mgr. - NÚ Mgr. Monika Sporková, Bratislava
2. Jecko Dominik Mgr. - NÚ JUDr. Martin Selecký, Trebišov
3. Kalašová Mária JUDr. - NÚ JUDr. Lucia Gulašová, Žilina
4. Kalinová Lívia Mgr. - NÚ JUDr. Ludmila Joanidisová, Bratislava
5. Koppan Ladislav Mgr. - NÚ JUDr. Oto Koppan, Nitra
6. Krak Filip Mgr. - NÚ JUDr. Ing. Andera Kašperová, Košice
7. Kubicová Barbora Mgr. - NÚ JUDr. Mária Gajdošová, Bratislava
8. Motyčka Oliver JUDr. - NÚ JUDr. Alena Motyčková, Nitra
9. Polomová Lenka Mgr. - NÚ JUDr. Veronika Kaiferová, Lipany
10. Semanová Veronika Mgr. - NÚ JUDr. Miriam Imrich Breznoščáková, Vranov n./T.
11. Siskovičová Katarína JUDr. - NÚ JUDr. Zuzana Holčíková, Myjava
12. Szaboóvá Anna JUDr. - NÚ Mgr. Martina Báňasová, Galanta
13. Szalaiová Silvia dr. jur. - NÚ JUDr. Ildikó Bory, Komárno
14. Šinglárová Andrea JUDr. - NÚ JUDr. Lucia Haspel Dobrovodská, Nitra
15. Tomčová Veronika Mgr. - NÚ Mgr. Vojtech Kavečanský, Košice
16. Žigová Nikola Mgr. - NÚ JUDr. Jozef Brázdil , PhD., Zvolen

 

Vzdelávacia komisia Notárskej komory Slovenskej republiky v súlade s § 4 Skúšobného poriadku Notárskej komory Slovenskej republiky (ďalej len "Skúšobný poriadok"), v y h l a s u j e  termín konania

zdokonaľovacieho kurzu pre notárskych koncipientov:  

18. - 20. máj 2020


- Vyhlásenie + prihláška

ZDOKONAĽOVACÍ  KURZ KONCIPIENTOV 18.- 20. máj 2020
1. Bíliková Silvia Mgr. - NÚ JUDr. Ivana Vagaš, Bratislava
2. Boboňková Kristína Mgr. - NÚ JUDr. Peter Opatovský, Trnava
3. Čurila Jozef Mgr. - NÚ JUDr. Jozef Čurila, Svidník
4. Divoková Adriana JUDr. - NÚ JUDr. Dagmar Lukáčiová, Košice
5. Dobošová Katarína JUDr. - NÚ JUDr. Judita Nagyová, Rožňava
6. Gloneková Sabina JUDr. Mgr. - NÚ Mgr. Jana Borovičková, Bratislava
7. Grobauerová Petra Mgr. - NÚ JUDr. Dagmar Lukáčiová, Košice
8. Hrubjaková Katarína JUDr. - NÚ JUDr. Stanislav Bauer, Bratislava
9. Karabelli Soňa JUDr. Ing. - NÚ JUDr. Peter Kriško, PhD., Bratislava
10. Krišková Soňa JUDr. - NÚ JUDr. Blanka Ondrušová, Trenčín
11. Labudová Daniela Mgr. - NÚ JUDr. Miroslav Holčík, Piešťany
12. Mičkovská Andrea Mgr. - NÚ JUDr. Martina Harantová, Bytča
13. Michalovičová Katarína Mgr. - NÚ JUDr. Alexandra Vrlíková, Žilina
14. Petrovičová Kristína JUDr. - NÚ JUDr. Zuzana Zigová, Nové Mesto nad Váhom
15. Popelárová Soňa Mgr. - NÚ JUDr. Alexandra Vrlíková, Žilina
16. Pochlopeňová Petronela JUDr., LL.M. - NÚ JUDr. Beáta Ondrášiková, Púchov
17. Sláviková Terézia JUDr. - NÚ JUDr. Ivica Hodálová, PhD., Trnava
18. Šimkovičová Lucia JUDr. - NÚ  JUDr. Ľubomír Vlha, Bratislava
19. Šmondrková Zuzana JUDr. - NÚ JUDr. Lýdia Kliská Uhrinová, Bratislava
20. Štetinová Katarína JUDr. - NÚ JUDr. Alexandra Vrlíková, Žilina
21. Tomášiková Mária Mgr. - NÚ JUDr. Miroslav Holčík, PiešťanyVzdelávacia komisia Notárskej komory Slovenskej republiky v súlade s § 8 ods. 2 Skúšobného poriadku Notárskej komory Slovenskej republiky (ďalej len "Skúšobný poriadok"),

 

v y h l a s u j e

termín konania notárskej skúšky:


 
21. mája 2020 - p í s o m n á   č a s ť
3. - 5. júna 2020 - ú s t n a   č a s ť 


- Vyhlásenie notárskej skúšky