Vzdelávacia komisia

Vzdelávacia komisia Notárskej komory Slovenskej republiky v súlade s § 4 Skúšobného poriadku Notárskej komory Slovenskej republiky (ďalej len "Skúšobný poriadok"), v y h l a s u j e termín konania

základného kurzu pre notárskych koncipientov:

30.09. - 02.10.2020

- Vyhlásenie + prihláška

 

  ZÁKLADNÝ KURZ KONCIPIENTOV 30.9.  - 02.10.2020  
1. BRUNOVSKÁ Nikoleta Mgr., NÚ Mgr. Iveta Vašková, Skalica
2. FRANKOVÁ Kristína Mgr., NÚ Mgr. Monika Sporková, Bratislava
3. CHOVANEC Michal Mgr., NÚ JUDr. Jana Chovancová, Pezinok
4. JECKO Dominik Mgr., NÚ JUDr. Martin Selecký, Trebišov
5. KALAŠOVÁ Mária JUDr., NÚ JUDr. Lucia Gulašová, Žilina
6. KALINOVÁ Lívia Mgr., NÚ JUDr. Ludmila Joanidisová, Bratislava
7. KOPPAN Ladislav Mgr.NÚ JUDr. Oto Koppan, Nitra
8. KUBICOVÁ Barbora Mgr., NÚ JUDr. Mária Gajdošová, Bratislava
9. LOMPART Peter JUDr., NÚ JUDr. Veronika Kaiferová, Lipany
10. MOTYČKA Oliver JUDr., NÚ JUDr. Alena Motyčková, Nitra
11. PETRUŠOVÁ Denisa Mgr., NÚ Ing. JUDr. Katarína Račková, Topoľčany
12. SEMANOVÁ Veronika Mgr., NÚ JUDr. Miriam Imrich Breznoščáková, PhD., Vranov n/T
13. SISKOVIČOVÁ Katarína JUDr, PhD., NÚ JUDr. Zuzana Holčíková, Myjava
14. STANKOVÁ Natália Mgr., NÚ JUDr. Alexandra Palovčíková, Michalovce
15. SZALAIOVÁ Silvia dr. jur., NÚ JUDr. Ildikó Bory, Komárno
16. ŠINGLÁROVÁ Andrea JUDr., NÚ JUDr. Lucia Haspel Dobrovodská, Nitra
17. TELEPČÁKOVÁ Katarína JUDr., NÚ JUDr. Vladimír Telepčák, Medzilaborce
18. TOMČOVÁ Veronika Mgr., NÚ Mgr. Vojtech Kavečanský, Košice
19. VASILKO Maroš Mgr., NÚ JUDr. Peter Kriško, PhD., Bratislava
20. ŽIGOVÁ Nikola Mgr., NÚ JUDr. Jozef Brázdil , PhD., ZvolenVzdelávacia komisia Notárskej komory Slovenskej republiky v súlade s § 4 Skúšobného poriadku Notárskej komory Slovenskej republiky (ďalej len "Skúšobný poriadok"), v y h l a s u j e  termín konania

zdokonaľovacieho kurzu pre notárskych koncipientov:  

03. - 05.11.2020

- Vyhlásenie + prihláška

 

 

Vzdelávacia komisia Notárskej komory Slovenskej republiky v súlade s § 8 ods. 2 Skúšobného poriadku Notárskej komory Slovenskej republiky (ďalej len "Skúšobný poriadok"),

 

v y h l a s u j e

termín konania notárskej skúšky:


 
30. november 2020 - p í s o m n á   č a s ť
09. - 11. december 2020 - ú s t n a   č a s ť 

- Vyhlásenie + prihláškaZÁKLADNÝ KURZ KONCIPIENTOV 30.9.  - 02.10.2020      
1. BRUNOVSKÁ Nikoleta Mgr. NÚ Mgr. Iveta Vašková, Skalica
2. DEJČÍKOVÁ Anna JUDr. NÚ JUDr. Ľubica Joneková, Žilina
3. FRANKOVÁ Kristína Mgr. NÚ Mgr. Monika Sporková, Bratislava
4. CHOVANEC Michal Mgr. NÚ JUDr. Jana Chovancová, Pezinok
5. JECKO  Dominik Mgr. NÚ JUDr. Martin Selecký, Trebišov
6. KALAŠOVÁ Mária JUDr. NÚ JUDr. Lucia Gulašová, Žilina
7. KOPPAN Ladislav Mgr. NÚ JUDr. Oto Koppan, Nitra
8. KUBICOVÁ Barbora Mgr. NÚ JUDr. Mária Gajdošová, Bratislava
9. LOMPART Peter JUDr. NÚ JUDr. Veronika Kaiferová, Lipany
10. MOTYČKA Oliver JUDr. NÚ JUDr. Alena Motyčková, Nitra
11. PETRUŠOVÁ Denisa Mgr. NÚ Ing. JUDr. Katarína Račková, Topoľčany
12. SEMANOVÁ Veronika Mgr. NÚ JUDr. Miriam Imrich Breznoščáková, PhD., Vranov n/T
13. SISKOVIČOVÁ Katarína JUDr, PhD. NÚ JUDr. Zuzana Holčíková, Myjava
14. STANKOVÁ Natália Mgr. NÚ JUDr. Alexandra Palovčíková, Michalovce
15. SZALAIOVÁ Silvia dr. jur. NÚ JUDr. Ildikó Bory, Komárno
16. ŠINGLÁROVÁ Andrea  JUDr. NÚ JUDr. Lucia Haspel Dobrovodská, Nitra
17. TELEPČÁKOVÁ Katarína JUDr. NÚ JUDr. Vladimír Telepčák, Medzilaborce
18. TOMČOVÁ Veronika Mgr. NÚ Mgr. Vojtech Kavečanský, Košice
19. VASILKO Maroš Mgr. NÚ JUDr. Peter Kriško, PhD., Bratislava
20. ŽIGOVÁ Nikola Mgr. NÚ JUDr. Jozef Brázdil , PhD., Zvolen
ZÁKLADNÝ KURZ KONCIPIENTOV 30.9.  - 02.10.2020      
1. BRUNOVSKÁ Nikoleta Mgr. NÚ Mgr. Iveta Vašková, Skalica
2. DEJČÍKOVÁ Anna JUDr. NÚ JUDr. Ľubica Joneková, Žilina
3. FRANKOVÁ Kristína Mgr. NÚ Mgr. Monika Sporková, Bratislava
4. CHOVANEC Michal Mgr. NÚ JUDr. Jana Chovancová, Pezinok
5. JECKO  Dominik Mgr. NÚ JUDr. Martin Selecký, Trebišov
6. KALAŠOVÁ Mária JUDr. NÚ JUDr. Lucia Gulašová, Žilina
7. KOPPAN Ladislav Mgr. NÚ JUDr. Oto Koppan, Nitra
8. KUBICOVÁ Barbora Mgr. NÚ JUDr. Mária Gajdošová, Bratislava
9. LOMPART Peter JUDr. NÚ JUDr. Veronika Kaiferová, Lipany
10. MOTYČKA Oliver JUDr. NÚ JUDr. Alena Motyčková, Nitra
11. PETRUŠOVÁ Denisa Mgr. NÚ Ing. JUDr. Katarína Račková, Topoľčany
12. SEMANOVÁ Veronika Mgr. NÚ JUDr. Miriam Imrich Breznoščáková, PhD., Vranov n/T
13. SISKOVIČOVÁ Katarína JUDr, PhD. NÚ JUDr. Zuzana Holčíková, Myjava
14. STANKOVÁ Natália Mgr. NÚ JUDr. Alexandra Palovčíková, Michalovce
15. SZALAIOVÁ Silvia dr. jur. NÚ JUDr. Ildikó Bory, Komárno
16. ŠINGLÁROVÁ Andrea  JUDr. NÚ JUDr. Lucia Haspel Dobrovodská, Nitra
17. TELEPČÁKOVÁ Katarína JUDr. NÚ JUDr. Vladimír Telepčák, Medzilaborce
18. TOMČOVÁ Veronika Mgr. NÚ Mgr. Vojtech Kavečanský, Košice
19. VASILKO Maroš Mgr. NÚ JUDr. Peter Kriško, PhD., Bratislava
20. ŽIGOVÁ Nikola Mgr. NÚ JUDr. Jozef Brázdil , PhD., Zvolen