ÚVOD

   Predkladaná štúdia si nekladie za cieľ mapovať dejiny inštitúcie notárstva na Slovensku na prísne vedeckej úrovni. Ide skôr o štúdiu vedecko-populárnu.

   Za obsah tejto stránky ďakujeme JUDr. Marianovi Miklovi, notárovi so sídlom v Martine, ktorý je autorom zverejneného textu a ktorý ochotne poskytol svoju prácu za účelom zverejnenia na tejto stránke. Rovnako patrí vďaka Zuzane Švabčíkovej zamestnankyni Notárskeho úradu v Martine za prepis starých dokumentov do elektronickej formy.