Központi közjegyzoi nyilvántartásA nevezett nyilvántartás fő célja a közjegyzői okiratok eredeti példányának elhelyezése, azok biztonságos megőrzése akár hosszabb időre is és a Szlovák Köztársaság területén található bármely közjegyzői hivatal által elhelyezett okiratok hiteles másolatainak kiadása. Kivételt képeznek a végrendeletek, melyekről másolat nem készül.

Az okiratok szkennelt változata kerül a nyilvántartásba elhelyezésre, így az egész rendszer rugalmas és dinamikus.  Az elektronikus formában elkészített közjegyzői okirat a megírás napján kerül a nyilvántartásba elhelyezésre. Iratszámot kap, mely a nyilvántartás megjelöléséből, a tárgy sorszámából és a naptári évből áll (pl. „NCRls 1029/2010“). A közjegyzői okirat folytatása az okiratok nyilvántartásában annak az okiratnak az iratszáma alatt kerül elhelyezésre, melyhez kapcsolódóan a folytatás készült. A közjegyzői okirat hiteles másolatát közjegyző adja ki, az erre vonatkozó kérelem benyújtását és az okiratok nyilvántartásában való keresés során nyert adatok ellenőrzését követően.

Az okirat másolatának kiadására vonatkozó kérelmet a közjegyző elektronikus formában feljegyzi saját nyilvántartásába, feltéve, hogy a kérelmező ismeri az okirat iratszámát. A másolatot nyomtatott formában adja ki.

Az igénylő a közjegyzői hivatalban kérheti az okirat törlését, az okirat közjegyzői okirati nyilvántartásban történő elhelyezés feltételeinek módosítását, az okirat elhelyezése időtartamának módosítását. A közjegyző az igénylő írásban tett kérelme alapján jár el.

A Központi Közjegyzői Okirati Nyilvántartás lehetővé teszi bármely okirat (eredeti példány) elhelyezését olyan jogosult személynek történő későbbi kiadás esetére, akit az okirat nyilvántartásba helyezője meghatározott. Ezt a lehetőséget jelenleg számtalan polgár és vállalkozó veszi igénybe, a jövőben pótolhatatlan okirataik biztosításán kívül olyan esetekben is, amikor az okiratnak közjegyzőnél az Központi Közjegyzői Okirat Nyilvántartásba helyezése esetén ezt az okiratot a meghatározott személy kikérheti csaknem azonnal, az elhelyezést követően, a Szlovák Köztársaság területén található bármelyik közjegyzőnél (az ilyen esetben ez az eljárás valamiféle gyors és megbízható „elektronikus küldeményhez” hasonlítható).