• Honlapunknak ezt a részét nyitotta meg
  • Főoldal

Főoldal

A szó elszáll, az írás marad. Senki sem tudja ezt jobban, mint a közjegyző.

A közjegyző közhitelességgel felruházott személy, akit az állam bízott és hatalmazott meg a közjegyzői és egyéb feladatok ellátására a Közjegyzőkről és közjegyzői tevékenységről szóló 323. számú törvény (Közjegyzői Törvény) értelmében.

A közjegyző közhatalmi feladatot lát el.

A közjegyző kinevezéséről és visszahívásáról a szlovák igazságügyi miniszter dönt, aki egyben  az állami felügyeletet is ellátja a kamara és a közjegyzők tevékenysége fölött.

A közjegyző közhatalmi személy, akit az állam felruházott a közokirat készítés jogával – ezeknek az iratoknak a bizonyító ereje nagyobb, mint bármely más magánokiraté. A közjegyző jegyzőkönyvbe foglalja az okiratokat és a Közjegyzői Törvény, a Közjegyzői Etikai Kódex és a Szlovák Közjegyzői Kamara szabályainak megfelelúen végzi tevékenységét.

A közjegyző segít a viták megelőzésében, független döntőbírója lévén a jelenlétében megkötött megállapodásokna. A közjegyző a felek jogi tanácsadója, garantálja a szerződéses viszony tisztességét és biztonságát, tevékenysége a megelőző igazságszolgáltatást szolgálja az állam nevében.

A közjegyző a család tanácsadója, akihez bizalommal fordulhat vagyonjogi gondok,  ingatlannal kapcsolatos tulajdonjogi kérdések rendezése esetén, hagyatéki ügyekben, de akár vagyoni viták megelőzése érdekében is.

Hagyatéki eljárásban a közjegyző a bíróság által meghatalmazott megbízottként jár el a hagyatéki eljárás lebonyolítása során. A hagyatéki eljárás olyan bírósági eljárás, melyben a közjegyzőt a bíróság bízza meg -  munkabeosztása alapján-, ezért nem az örökösök döntik el, melyik közjegyzőnél kerül sor a hagyatéki eljárásra.

A közjegyző a gazdasági jog területén is aktív és a segítsége a gazdasági társaságok alapításakor, működtetésekor és megszüntetésekor értékelhető igazán. Hiszen magasan képzett szakemberről van szó, aki a jogalkalmazást szakszerűen, erkölcsösen a legmagasabb etikai elvárásoknak megfelelően végzi.

A közjegyzőt titoktartás köti mindennel kapcsolatban, amiről a feladata ellátása során tudomást szerez.

A közjegyző készen áll arra, hogy az adott élethelyzetben szakszerű tanácsot adjon, vagy segítséget nyújtson.