Fotografie  Notárskeho úradu

JUDr. Jozefa Farkašovského.