Oznámenie Covid-19

Pred návštevou Notárskeho úradu odporúčame najskôr úrad kontaktovať telefonicky a dohodnúť čas Vašej návštevy. Zároveň informujeme, že na všetkých Notárskych úradoch je nutné dodržiavať nariadené protiepidemiologické opatrenia.