Mgr. Janka Antalová

notár so sídlom v Rimavskej Sobote