JUDr. Jozefína Atanásová

notár so sídlom v Košiciach