JUDr. Katarína Bányiová

notár so sídlom vo Veľkom Mederi