JUDr. Ľubomír Barabáš

notár so sídlom v Spišskej Novej Vsi

 

JUDr. Mária Barabášová