JUDr. Leila Baštrnáková

notár so sídlom v Komárne