JUDr. Běhalová Zdenka

notár so sídlom v Považskej Bystrici