JUDr. Roman Blaho

notár so sídlom v Bratislave

Helena Helleschová

(zamestnanec)