JUDr. Bögiová Adriana

notár so sídlom v Dunajskej Strede