JUDr. Ladislav Borský

notár so sídlom v Spišskej Novej Vsi