JUDr. Darina Breznoščáková

notár so sídlom vo Vranove nad Topľou