JUDr. Miriam Breznoščáková

notár so sídlom vo Vranove nad Topľou