JUDr. Anna Černáková

notár so sídlom v Michalovciach