JUDr. Miroslav Červeňák

notár so sídlom vo Svidníku