JUDr. Ľudmila Chodelková

notár so sídlom v Žiline