JUDr. Bronislava Cirbesová

notár so sídlom v Rimavskej Sobote