JUDr. Magdaléna Čížová

notár so sídlom v Bratislave