JUDr. Alexander Csala

notár so sídlom v Dunajskej Strede