JUDr. Peter Danczi

notár so sídlom v Nových Zámkoch