JUDr. Katarína Debnárová

notár so sídlom v Banskej Štiavnici