JUDr. Alexander Demeter

notár so sídlom v Sečovciach

 

JUDr. Rastislav Demeter

zamestnanec