JUDr. Magdaléna Drgoňová

notár so sídlom v Košiciach