JUDr. Rudolf Durdík

notár so sídlom v Šamoríne

Zuzana Valentinova