JUDr. Michal Dzamko

notár so sídlom v Nové mesto n/Váhom