JUDr. Jana Elzerová

notár so sídlom v Nových Zámkoch