JUDr. Jozef Farkašovský

notár so sídlom v Rožňave