JUDr. Dagmar Gajdošová

notár so sídlom v Prievidzi