JUDr. Milena Gešková

notár so sídlom v Liptovskom Mikuláši