JUDr. Helena Gočová

notár so sídlom v Starej Ľubovni