JUDr. Martina Gontkovičová PhD.

notár so sídlom v Bratislave