JUDr. Viera Hamorská

notár so sídlom v Liptovskom Mikuláši