JUDr. Darina Hornáčeková

notár so sídlom vo Zvolene